Lesní pedagogika na lesní správě Choceň

Lesní pedagogikou se zabývají všechny významné lesnické firmy spravující majetek státní, obecní či v soukromých rukách. U státního podniku Lesy České republiky, s.p., lesní správě Choceň, je kladen důraz na pořádání programů, které posilují význam lesa i jeho produktů mezi návštěvníky lesa. Programy pro veřejnost jsou připravovány s ohledem na cílovou skupinu – od mateřské školy, přes školy základní či střední až po skupiny rodin s dětmi či seniorů.

O zdárný průběh akcí lesní pedagogiky se starají vyškolení lesní pedagogové, kteří musí projít speciálním kurzem, mají zkušenosti s lesním hospodařením a své zkušenosti a postřehy předávají přímo na svém pracovišti – v lese, který dobře znají. Vysvětlují základní principy hospodaření v lese – práva a povinnosti vlastníků lesa i jeho návštěvníků, na základě toho budují pozitivní vztah veřejnosti k lesnímu hospodářství. 

Fotogalerie