Naučné stezky

Naučná stezka Dívčí doly

Naučnou stezku Dívčí doly, kterou vybudovaly Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Choceň, na revíru Choceň. Symbolem stezky je dívka Zdislava, která je svázána s pověstí o tomto místě, a proto vás bude doprovázet na všech zastaveních stezky. Stezka nabízí devět informačních tabulí s lesnicko-pedagogickou tématikou, díky kterým se seznámíte s funkcemi lesa a jejich přínosy pro společnost, s přírodními procesy v lese a s dalšími zajímavostmi včetně místní historie. Trasa naučné stezky Dívčí doly má délku 5 km.

Naučná stezka Koliba

Naučná stezka Koliba prochází částí revíru Vysoká nad Labem. Na trase je připraveno 10 naučných zastavení, které postupně představují jednotlivé dřeviny zastoupené v porostech a způsoby hospodaření v nich. Celková délka lesní naučné stezky pro pěší je 5 km, cyklisté si mohou vybrat trasu v délce 5 nebo 8,5 km. Stezka je vybudována v okolí Nového Hradce Králové a cestou po stezce uvidíte několik typů porostů lesa s různou druhovou skladbou dřevin. Z domácích dřevin se na trase naučné stezky setkáte s borovicí lesní, dubem letním, bukem lesním, břízou bělokorou, smrkem ztepilým, modřínem opadavým, lípou srdčitou nebo jasanem ztepilým.

Žulová stezka Horkami

Ve spolupráci s městem a muzeem Skuteč byla na revíru Skuteč připravena stezka pro široký okruh návštěvníků. Na trase stezky potkáte sedm naučných zastavení s oboustrannými tabulemi, které vypráví o vzniku a vývoji kamenictví a současně poskytují informace o lese a lesním hospodářství. Západně od Skutče se rozkládá žulové návrší odedávna zvané Horky. V minulosti zde probíhala rozsáhlá těžba v desítkách větších i menších lomů. Necelých 5 km dlouhá naučná stezka vás k několika opuštěným dílům zavede. Každou chvíli objevíte pozůstatky těžby – haldy odštěpků a nepodařených kostek, místa pro skladování střelného prachu, nakládací rampy či výsypky. Nejpůsobivější však jsou scenérie velkých zatopených lomů jako např. Andrusivova, Zvěřinova či Kaňonu.