Organizační struktura

LS – kontakty
Funkce: Jméno: Telefon: Mobil: E-mail
Lesní správce Ing. Kamil Beznoska 956 164 101 724 524 031 kamil.beznoska@lesycr.cz
Zástupce lesního správce Ing. Pavel Lacman 956 164 102 724 524 302 pavel.lacman@lesycr.cz
Zástupce lesního správce Ing. Zdeněk Sedláček 956 164 103 724 524 284 zdenek.sedlacek@lesycr.cz
Referent pro katastr a restituce Ladislav Borovský 956 164 200 724 623 759 ladislav.borovsky@lesycr.cz
Referent pro katastr a restituce Jana Staňková 956 164 106 724 524 296 jana.stankova@lesycr.cz
referent účetnictví I Ludmila Štrosová 956 164 104 724 524 197 ludmila.strosova@lesycr.cz
referent účetnictví II Naďa Jeřábková 956 164 105 724 524 299 nada.jerabkova@lesycr.cz
Technik LS Jan Mencák 956 164 108 724 525 142 jan.mencak@lesycr.cz
Technický pracovník Ing. Jan Duha     jan.duha@lesycr.cz
Adjunkt LS Jiří Bartoň   725 257 994 jiri.barton@lesycr.cz
Adjunkt LS Roman Jalč 956 164 107 724 524 303 roman.jalc@lesycr.cz
Revíry
Název revíru: Revírník: Telefon: Mobil: E-mail
01 – Stéblová Michaela Prášková   725 627 995 michaela.praskova@lesycr.cz
02 – Vysoká Jiří Ehrenberger   724 524 295 jiri.ehrenberger@lesycr.cz
03 – Kunětická Hora Martin Lacina   724 524 298 martin.lacina@lesycr.cz
05 – Choceň Jindřich Vrabec 956 164 113 724 524 300 jindrich.vrabec@lesycr.cz
06 – Horní Jelení Ing. Vojtěch Hejda   725 471 247 vojtech.hejda@lesycr.cz
07 – Proseč Ing. Jaroslav Milián   724 524 301 jaroslav.milian@lesycr.cz
08 – Vysoký Les Ing. Miroslav Krčil   724623 874 miroslav.krcil@lesycr.cz
09 – Bystré Ing. Jan Půža   724 524 199 jan.puza@lesycr.cz
10 – Borová Jiří Bartoň   725 257 994 jiri.barton@lesycr.cz
11 – Březiny Milan Krejzek   724 623 855 milan.krejzek@lesycr.cz
12 – Čachnov Ing. Jarmil Krejsa   724 524 198 jarmil.krejsa@lesycr.cz

Stav k 24.1.2019